EXLIBRIS

O SERII

EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej stanowi forum wymiany myśli szerokiego grona polskich i zagranicznych badaczy. Periodyk kierujemy do naukowców, praktyków, studentów a także do osób zainteresowanych poszerzaniem swej wiedzy w obszarze gerontologii społecznej, edukacyjnej i opiekuńczej. Z czasopismem współpracuje grono wybitnych uczonych, pełniąc rolę członków rady naukowej oraz recenzentów. Pozyskanie do współpracy tych osobistości jest dla nas wyróżnieniem i zaszczytem.

Naszym pragnieniem jest, by półrocznik – poprzez format cyfrowy – służył otwartej nauce. Zapraszamy do nadsyłania tekstów dokumentujących prace badawcze oraz analizy teoretyczne. Poszerzamy zawartość czasopisma o dział kronikarski, opisujący ważne wydarzenia polskiej gerontologii społecznej, dział recenzencki i sprawozdawczy. Chcemy, by wszelkie inicjatywy podejmowane w środowisku były trwale zaznaczone.

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Czasopismo jest dostępne na stronie internetowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Czasopismo po raz pierwszy znalazło się w wykazie czasopism MNiSW (lista B), z liczbą 3 punktów za rok 2015. Jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV Value = 43.28), CEJSH.

 

Redaktor Naczelna

(-) Zofia Szarota